Season 8

[countdown title=”Season 8″ date=”2019-04-21T21:00″ extra=”MAYBE????” type=”tvshow” slug=”rot”]

Season 7 Episode 7

[countdown title=”Season 7 Episode 7 – The Dragon and The Wolf” date=”2017-08-27T21:00″ type=”tvshow” slug=”rot”]